16YM CRF1000L Africa Twin
16YM CRF1000L Africa Twin

 Με προσεκτικά επιλεγμένο ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας βάρος στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη συνεχή ενημέρωση, είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στην σωστή επιλογή της καινούριας μοτοσυκλέτας σας και των αξεσουάρ της.

Αντ. Γκινοσάτης